Feb 08, 2019 - 0 Comments - Uncategorized

Program do gabinetu – poznaj najlepszy EDM!

Pod koniec roku 2018, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wprowadzenie obligatoryjnej elektronicznej dokumentacji medycznej.
W świetle nowej ustawy tylko niektóre dokumenty zostały objęte obowiązkiem digitalizacji od 1 stycznia 2019, a są to:

  • karta informacyjna leczenia szpitalnego
  • karta odmowy przyjęcia do szpitala
  • konsultacja lekarska
  • karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  • opis badania diagnostycznego
  • sprawozdanie z badania laboratoryjnego
  • protokół operacyjny
  • wpis do karty uodpornienia
  • szablon bazowy.

Można jednak z pewnością zakładać, że zakres obowiązkowej EDM będzie się rozszerzał, należy więc przygotować swój gabinet na tę okoliczność.

 

Korzyści z wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Medfile – najlepszy program do gabinetu oferuje kompleksowe usługi związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Wprowadzenie systemu EDM umożliwia usprawnienie pracy przychodni, w której wcześniej całą dokumentację prowadzono ręcznie. Przede wszystkim, znacznie zwiększa dostępność i przejrzystość informacji medycznych. Pozwala także na uzyskanie pełnego obrazu leczenia pacjenta, zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i ambulatoryjnym – w tym obiegu dokumentacji zabezpieczonej elektronicznym podpisem. Znacząco ułatwia to przepływ informacji pomiędzy lekarzami specjalistami (zdjęć, wyników badań, raportów z zabiegów) bardzo istotny w kompleksowym leczeniu złożonych przypadków.

Dokumentacja prowadzona ręcznie jest niedoskonała, ponieważ przechowuje się ją w archiwach, do których dostęp jest ograniczony. Pracownicy placówki korzystającej z EDM mogą uzyskać dostęp do danych medycznych przechowywanych w chmurze zawsze i wszędzie kiedy jest to potrzebne, także podczas wizyt domowych, co znacząco wpływa na sprawność i komfort pracy. Rezygnacja z dokumentacji papierowej pozwala także zaoszczędzić na przestrzeni magazynowej w placówce, chroni także dane przed utratą wskutek uszkodzeń fizycznych czy zagubienia. Program do gabinetu Medfile zapewnia także tworzenie kopii zapasowych dokumentacji.

Kolejnym zagrożeniem, które można znacznie wyeliminować wprowadzając EDM jest ryzyko pojawienia się błędu informacyjnego. Dane uzupełniane ręcznie mogą nie być czytelne dla personelu medycznego, co może wydłużyć czas postępowania.

Program do gabinetu Medfile pozwala także w prosty sposób wystawiać pacjentom e-zwolnienia i e-recepty, jest również w trakcie integracji z Platformą NFZ P1 i P2. Oznacza to, że dzięki EDM łatwa będzie wymiana informacji z NFZ, co usprawni obsługę rozliczeń.

Dostępna i przejrzysta elektroniczna dokumentacja medyczna oznacza dodatkowe korzyści dla pacjentów. Dzięki sprawnemu przepływowi informacji między specjalistami, skrócony zostanie czas obsługi pacjenta a co za tym idzie postawienia diagnozy. Może to zapobiec zjawisku zwiększonej zachorowalności z powodu braku podjętych działań.