Jun 04, 2020 - 0 Comments - Uncategorized

Jak długo ważna jest e-Recepta?

E-Recepty wydawane są od 8 stycznia 2020 roku i spotkały się z dobrym przyjęciem zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Wielu z tych ostatnich zadaje sobie jednak pytanie, jak długo są one ważne i od czego dokładnie to zależy. Jak wygląda to w praktyce i co warto wiedzieć o okresie realizacji?

 

Ważność e-Recepty

 

E-Recepta na większość leków jest ważna 30 dni, zdarzają się jednak również takie, które obowiązują przez tydzień, a nawet rok. Oczywiście w przypadku dłuższego terminu, lekarz musi to zaznaczyć podczas jej wypisywania. Warto też pamiętać, że w przypadku antybiotyku pacjent ma na wykupienie zaledwie 7 dni i po tym czasie e-Recepta przestaje być ważna. Dłuższy czas przypada natomiast preparatom o działaniu immunologicznym, gdyż e-Recepta na nie obowiązuje 120 dni, są to jednak określone środki wypisywane mniejszej licznie pacjentów.

 

E-Recepta na rok

 

Wyjątkiem od reguł wymienionych już wcześniej jest recepta ważna 365 dni. Korzystać z niej mogą pacjenci chorzy przewlekle w sposób stały przyjmujący określone preparaty. W takiej sytuacji lekarz również musi zaznaczyć, że może ona obowiązywać przez tak długi czas.

 

Pacjent powinien też pamiętać, że jednorazowo ma możliwość wykupienia leku tylko na okres 180 dni i nie może uczynić tego na cały rok. Niezbędna jest także adnotacja lekarza, który musi określić sposób dawkowania, gdyż w przeciwnym razie całą e-Receptą pacjent będzie musiał zrealizować w trakcie zaledwie 30 dni, co może wiązać się z dużym jednorazowo ponoszonym kosztem, a tym samym ogromną niedogodnością dla chorego.

 

E-Recepta na preparaty immunologiczne

 

Jak wspomniano wcześniej, e-Recepta na leki immunologiczne ważna jest 120 dni od momentu wystawienia. Zalicza się do nich m.in. lekarstwa wykorzystywane przy odczulaniu i gotowe szczepionki. Są to więc środki, które oddziałują na układ odpornościowy człowieka, hamując jego nadmierne, destrukcyjne działanie. Na choroby autoimmunologiczne choruje w Polsce kilka procent, dlatego też takie e-Recepty są coraz częściej wypisywane przez lekarzy.

 

Jak doskonale widać e-Recepta nie jest wypisywana na czas nieokreślony i podczas konsultacji lekarskiej należy dokładnie dowiedzieć się, ile czasu mamy na jej realizację. Można dowiedzieć się tego korzystając również z wygodnych konsultacji z lekarzami na platformie haloDoctor.pl, którzy z chęcią udzielą tego typu informacji i wyjaśnią, w jaki dokładnie sposób można zrealizować e-Receptę.