Jan 11, 2015 - 0 Comments - Uncategorized

Ewaluacje POKL

ewaluacja3

Ewaluacje POKL, czyli ewaluacje prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, to jeden z najważniejszych elementów naszej oferty w zakresie prowadzonych badań ewaluacyjnych. Jak już wspomnieliśmy opisując ofertę badań ewaluacyjnych, możemy tutaj się poszczycić stosunkowo ogromną liczba Powiatowych Urzędów Pracy będących naszymi klientami w tym zakresie, co jest bardzo ważnym wyznacznikiem naszej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

EWALUACJE POKL – 6.1.3

Oferujemy tutaj przede wszystkim ewaluacje POKL, które czasami, zamiennie, przez naszych klientów są zwane jako ewaluacje 6.1.3. Chodzi tutaj o to, iż 6.1.3, to numer pod działania europejskiego które u nas jest znane jako Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a więc jest to dokładnie ten sam proces badania ewaluacyjnego, wobec czego też, możemy swobodnie używać zamiennie obydwóch tych nazw.

Przeprowadzanie badania ewaluacyjnego

Przeprowadzane przez nas badania ewaluacyjne w ramach działania 6.1.3 POKL, są zawsze bardzo starannie przeanalizowane, oraz prowadzone w oparciu o europejskie wytyczne, wobec czego, zawsze zapewniają nam maksymalnie wysoki poziom wiedzy o danym działaniu, co jest przecież podstawowym elementem prowadzenia badań ewaluacyjnych. Warto tutaj także podkreślić, iż jest to ten rodzaj badania, dzięki któremu każde działanie, możemy stale i systematycznie usprawniać wraz z każdym kolejnym jego wdrożeniem, bowiem każde kolejne wdrożenie oparte jest na wynikach poprzednich, przy których wykryte zostały niektóre błędy i nieścisłości. Jednym słowem badania ewaluacyjne są obecnie bardzo ważnym składnikiem prowadzenia działalności gospodarczej, toteż do przedsiębiorców, nasza oferta skierowana jest w takim samym stopniu jak do wszystkich placówek państwowych, czy też samorządowych.