Jan 11, 2015 - 0 Comments - Uncategorized

Badanie opinii

badania statystyczne7

Profesjonalne badania opinii publicznej, to bardzo ważny element naszej oferty, skierowanej już nie tylko do przedsiębiorców, ale także do wszelkiego rodzaju instytucji państwowych, naukowych, a także partii politycznych, które przy pomocy tego narzędzia mogą monitorować poparcie wyborców dla ich stronnictwa. Przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, iż jest to proces stosunkowo czasochłonny, aczkolwiek przy odpowiedniej organizacji można go przeprowadzić stosunkowo szybko, i osiągnąć zadowalające efekty, mieszczące się w granicy błędu statystycznego.

Dobór próby losowej do badania opinii

Przede wszystkim badanie opinii należy przeprowadzać na możliwie jak najlepiej wyselekcjonowanej grupie reprezentatywnej z całej społeczności statystycznej, podlegającej badaniu opinii, dzięki czemu, będziemy mogli uzyskać w miarę pełny obraz zachowania tej zbiorowości. Wobec tego też, musimy tutaj być bardzo dokładnie przygotowania do przeprowadzania tego rodzaju badań opinii, aby nie popełnić żadnych zbyt kosztownych błędów. W następnej kolejności, wyniki badania opinii, znajdują swoje zastosowanie bezpośrednio, lub też mogą być wykorzystane do dalszego badania rynku, dzięki czemu, nie jest to proces, w wyniku którego uzyskujemy informacje jednorazowego użytku.

Oferujemy przeprowadzenie badanie opinii oraz badania rynku, na podstawie samodzielnie przygotowanych baz danych respondentów, poddawanych badaniom, aczkolwiek na życzenie klienta, możemy przeprowadzić badania rynku i opinii poprzedzone przygotowaniem właściwych, specyficznych baz danych adresowych przedstawicieli zbiorowości statystycznej.