Jan 11, 2015 - 0 Comments - Uncategorized

Badania ewaluacyjne

euro

Badania ewaluacyjne, to kolejny bardzo ważny element oferty Auxilium Consulting. Jest to forma prowadzenia nadzoru nad poszczególnymi procesami, działaniami, czy też nawet obiektami (programami komputerowymi, produktami), polegająca na systematycznym zbieraniu informacji i ich analizie w celu oszacowania czy dane działanie, bądź proces przynosi zakładane na wstępie efekty. Dzięki badaniom ewaluacyjnym, możemy zagwarantować sobie poprawne przeprowadzenie wdrożenia nowego produktu, bowiem już w trakcie początkowych prac, można poprzez analizę pół efektów, korygować dobór metod pracy i narzędzi w celu poprawy osiąganych wyników.

Ewaluacje w ramach programu POKL

Nasze badania ewaluacyjne, a ściślej związana z tym oferta, jest także od niedawna uzupełniona o ewaluacje w ramach korzystania ze środków Unii Europejskiej, bowiem w tym przypadku przedsiębiorcy korzystający ze środków europejskich, obowiązani są do przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Stosowana jest tutaj przede wszystkim ewaluacja 6.1.3, czyli ewaluacja dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednego z najważniejszych przedsięwzięć unijnych mających na celu poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy w krajach mniej rozwiniętych.

Ewaluacje 6.1.3

Z naszych usług z zakresie ewaluacji 6.1.3 korzystają przede wszystkim Powiatowe Urzędy Pracy, które są głównym odbiorcom środków z Funduszu Europejskiego w ramach działania 6.1.3. Zapraszamy więc do współpracy wszystkie jednostki samorządowe, oraz Urzędy Pracy do nawiązania ścisłej współpracy w ramach przeprowadzania badań ewaluacyjnych w zakresie programów 6.1.3, jak również wszystkich innych, pozostałych działań podlegających obowiązkowej ewaluacji.