Mar 18, 2019 - 0 Comments - Uncategorized

Analiza Statystyczna. Doktorat. Praca naukowa. Publikacje

Analiza Statystyczna Doktorat. Praca naukowa. Publikacje

Przewodnik dla początkujących w zakresie statystyki badań doktoranckich

Statystyki mogą być nieocenione dla dodania poziomu jakosci analizy, ale mogą być niezwykle techniczne i trudne dla osób nie będących specjalistami.

Nie jest to w żaden sposób wyczerpujący przewodnik, ale postaram się podać kilka podstawowych zasad pracy, aby pomóc zmniejszyć bledy i uniknąć najczęstszych błędów.

Narysuj swoje dane

Przed wykonaniem analizy statystycznej, w miarę możliwości stwórz wizualną reprezentację swoich danych.

Daje to znacznie lepsze intuicyjne zrozumienie tego, co się dzieje.

Na przykład, jeśli masz dane ankiety przy użyciu skali Likerta, gdzie odpowiedzi na pytania są podane jako;

  1. Zdecydowanie nie zgadzam się
  2. Nieporozumienie
  3. Ani się nie zgadzam, ani się nie zgadzam
  4. Zgadzam się
  5. Zdecydowanie zgadzam się

Być może zechcesz zobaczyć, w jaki sposób odpowiedzi na konkretne pytanie są rozłożone pomiędzy wszystkich respondentów. Można to zrobić, wykreślając histogram pokazujący liczbę odpowiedzi w każdym punkcie skali.

Nie robiąc żadnych statystyk, można natychmiast zobaczyć, jak dane są dystrybuowane, i można to wykorzystać jako podstawę do analizy.

Co to znaczy?

Jeśli weźmiesz środki z każdej z trzech powyższych dystrybucji, otrzymasz wartości 3.7, 3 i 2.8.

Ale co oznaczają te wartości? W górnym histogramie 3.7 wyraźnie koreluje ze szczytem na 4. W drugim, rozkład jest płaski, więc średnia reprezentuje tylko środek zakresu, a w trzecim, średnia jest najmniej wybraną opcją.

Od Ciebie zależy, co oznacza średnia, ale możesz to zrobić tylko wtedy, gdy zobaczysz rozkład danych.

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest miarą rozkładu danych wokół średniej. Jest ono powszechnie stosowane, ale należy zachować ostrożność.

Jeśli używasz odchylenia standardowego bez wykreślania danych, to możesz skończyć z bezsensowną liczbą.

Odchylenie standardowe najlepiej jest stosować, gdy masz coś zbliżonego do normalnego rozkładu danych. Gdy powiesz odchylenie standardowe = x, oznacza to, że około 68% danych mieści się w ± x średniej.

Ale co jeśli masz wykres z 2 szczytami? Wtedy odchylenie standardowe staje się bezsensowne, nawet jeśli program statystyczny nadal daje odpowiedź.

Nie podawaj liczb, których nie rozumiesz.

Kiedy używasz oprogramowania do analizy statystycznej, będzie wypluwać niezliczone ilości różnych wyników, niektóre będą przydatne, inne nie.

Nie należy umieszczać w żadnym raporcie lub tabeli liczb wyników, których nie rozumiesz. Wyobraź sobie, że egzaminator pyta: “co oznaczają te liczby?”, a jeśli nie możesz na nie odpowiedzieć, to albo dowiedz się o nich albo ich nie uwzględnij.