Mar 31, 2016 - 0 Comments - Bazy danych, Działania badawcze, Statystyka -

Realizacja badań obserwacyjnych

Aktualnie wiele placówek, zarówno tych komercyjnych jak i niekomercyjnych oczekuje od firm badawczych realizacji badań klinicznych, obserwacyjnych, edukacyjnych lub epidemiologicznych. Zleceniodawcami są najczęściej firmy i koncerny farmaceutyczne i medyczne oraz publiczne ośrodki naukowe. Współpraca najczęściej rozpoczyna się od fazy przygotowania badania, podczas której dochodzi do określenia próby respondentów oraz opracowania metodologii badań. Następnie dochodzi do fazy realizacji, kiedy to przeprowadzane jest badanie wśród odpowiedniej grupy respondentów. Większość tego typu badań przeprowadzanych jest w szpitalach lub klinikach. Po fazie realizacji następuje faza analizy danych oraz przygotowania raportu z badania.

Prowadzenie badań obserwacyjnych

Na dzisiejszym rynku badań funkcjonuje wiele firm zajmujących się organizacją badań obserwacyjnych. W trakcie wyboru odpowiedniej firmy należy zwracać uwagę przede wszystkim na jej kompetencje a więc wykwalifikowanie oraz doświadczenie kadry, referencje firmy, doświadczenie zespołu, jego różnorodność (eksperci z różnych dziedzin). Dobre firmy badawcze potrafią dostosować swoją ofertę zarówno do niewielkich firm jak i dużych przedsiębiorstw realizujących ogromne projekty. Właściwa realizacja badania jest możliwa tylko dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz jej doświadczeniu w analizach biotechnologicznych oraz bioinformatycznych. Dużym atutem jest także prowadzenie dodatkowo działalności naukowej przez kadrę specjalistów.

Prowadzenie badań obserwacyjnych i klinicznych

Istnieje istotna różnica pomiędzy badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi. Badania kliniczne są bowiem przeprowadzane przed wprowadzeniem leku na rynek, natomiast badania obserwacyjne polegają na sprawdzeniu użyteczności leku funkcjonującego na rynku. Badania kliniczne są prowadzone na mniejszej grupie respondentów i polegają na testowaniu leków mających zostać wprowadzone do obrotu a więc na sprawdzeniu właściwego działania, szkodliwości, skutków ubocznych. Badania obserwacyjne obejmują mniejsze grono odbiorców przez co są nieco tańsze. Za pomocą tego rodzaju badań sprawdza się efekty leczenia danym lekiem lub urządzeniem, skuteczność ich działania, zdarzenia niepożądane. W dniu dzisiejszym tego typu badania nie są przeprowadzane tradycyjnymi metodami typu PAPI (ankiety papierowe). Najczęściej wykorzystuje się w tym celu aplikacje funkcjonujące elektronicznie za pomocą elektronicznych systemów pozwalających na zdalne gromadzenie danych.