May 07, 2015 - 0 Comments - Działania badawcze -

Pozycja firmy na rynku

Każdemu przedsiębiorcy zależy nad jak najlepszej pozycji jego firmy na rynku. Dlatego powstają działy marketingu, public relations, reklamy, czy sprzedaży. Inwestuje się w logotypy, strony internetowe, jak najlepsze opakowania produktów, czasem nawet pachnące egzotyką kampanie reklamowe. Wszystko, by zdobyć i utrzymać pozycję, a następnie ją umocnić i zdobyć nowe rynki. Bardzo pomocne w tym procesie okazują się być badania marketingowe i badania rynku. Oba te pojęcia są dosyć szerokie i pojemne. Przyjrzymy się zatem tylko jednemu z nich, badaniom rynku, ponieważ same w sobie też są wystarczająco różnorodne.

Przydatne narzędzie

Badania rynku to jedno z narzędzi przydatnych w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa i jego strategii. Dzięki nim można pozyskać informacje na temat różnorodnych zjawisk, procesów, zachodzących w firmie i na rynku, a także na temat aktorów działających w otoczeniu przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj o strukturę rynku, jego segmentację, obecność konkurencji, definiowanie możliwych luk, nisz na rynku, modele ryzyka (dotyczące zmian na rynku, klientów, produktów, cen), działanie popytu i podaży, kształtowanie się cen, rozpoznawalność firmy i jej marki, wyróżniki marki, skuteczność reklam i plasowania marki, satysfakcję klienta, preferencje zakupowe, określanie grup docelowych, postrzeganie opakowań, testy konsumenckie. Podstawą jest pozyskanie wiarygodnych informacji z tych dziedzin, dzięki wysokim jakościowo, rzetelnym badaniom.

Polecane techniki

Przedsiębiorcy i kierownicy działów zajmujących się w firmach marketingiem, sprzedażą, promocją, czy public relations, mają zwykle podstawową wiedzę z zakresu badań socjologicznych lub marketingowych. Zawsze jednak warto skonsultować pomysły z ekspertami z zakresu planowanego przez przedsiębiorstwo badania. I tak, na przykład, kiedy planuje się realizację badań rynku, nie można poprzestać na badaniach ilościowych (do wyboru jedno lub kilka: bezpośrednie wywiady ankietowe, wywiady ankietowe wspomagane komputerowo, badania telefoniczne, ankiety przez Internet), a kiedy chce się zbadać produkt nie wystarczą techniki jakościowe, jak tajemniczy klient czy analiza sensoryczna. Należy je umiejętnie uzupełnić, by jak najwięcej informacji zyskać w jednym badawczym rozdaniu.

Badania struktury rynku jako przykład badań

Badania struktury rynku niewątpliwie są najbardziej przydatne wówczas, gdy dana firma planuje rozszerzenie działalności. W tej dziedzinie analizuje się wielkość rynku, udziały poszczególnych uczestników w rynku, ceny, konkurencję, trendy utrzymujące się na rynku, kanały dystrybucji, możliwe szanse i zagrożenia z uwagi na ogólną sytuację. W oparciu o te wszystkie czynniki można określić, jakie zmiany zachodzą na rynku. To umożliwi firmie dysponującej takimi informacjami, odniesienie sukcesu.