Nov 23, 2017 - 0 Comments - Uncategorized -

Dlaczego jest Ci potrzebne opracowanie statystyczne przed publikacją pracy naukowej?

Przymierzasz się właśnie do publikacji w czasopiśmie naukowym? Część teoretyczną już niemalże ukończyłeś, jednak nadal nie opracowałeś danych z badań empirycznych? Nie rezygnuj z analizy danych statystycznej, gdyż dzięki jej przeprowadzeniu Twój artykuł zostanie znacznie lepiej odebrany zarówno przez recenzenta, jak i samych czytelników. Dowiedz się o czym powinieneś pamiętać, aby zyskać jak najwięcej.

Jakie testy statystyczne warto przeprowadzić?

Statystyka jest na tyle rozwiniętą dziedziną nauki, że masz wiele możliwości do wyboru. Istnieją zarówno parametryczne, jak i nieparametryczne testy statystyczne. Już nawet proste analizy korelacyjne ukażą powiązania pomiędzy zmiennymi, które wziąłeś pod uwagę w badaniach. Możesz także zdecydować się na weryfikację istotności statystycznej, chociażby wykorzystując do tego celu test chi kwadrat. Oprócz tego uzasadnienie w badaniach na potrzeby prac naukowych znajdują testy prawdopodobieństwa, analizy wariancji, a także testy różniczkowe. Najlepiej dobór określonych metod skonsultować z profesjonalną firmą badawczą. Dobrym pomysłem – oczywiście pod warunkiem, że budżet na to pozwala, jest również zlecenie takiemu podmiotowi wykonanie samych analiz.

Dlaczego warto współpracować z agencjami?

Przede wszystkim dlatego, że dysponują one odpowiednim zapleczem do tego, aby badania zostały przeprowadzone bezbłędnie i w krótki czasie. Opracowania statystyczne wymagają nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz także zastosowania innowacyjnych narzędzi analitycznych. Bardzo przydatne są pod tym względem platformy elektroniczne, dzięki którym można przeprowadzić analizę na podstawie dostarczonych danych empirycznych w ciągu kilku godzin. Wyniki zostaną następnie zobrazowane w formie graficznej, czy to za pomocą wykresu, tabeli czy diagramy. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby takie elementy dołączyć do publikacji naukowej.

Podsumowanie

Pamiętaj więc o analizie statystycznej, zanim oddasz pracę recenzentowi. Jeśli ma mieć ona wysoką wartość naukową, warto przemyślenia teoretyczne wzbogacić opracowaniem statystycznym. Możesz mieć wówczas pewność, że Twoja praca spotka się z dobrym odbiorem i otrzyma wysoką liczbę punktów. Podejmij współpracę z nowoczesną agencją badawczo-statystyczną, która dysponuje zarówno cennymi zasobami ludzkimi, jak i technologicznymi. Przykładem takiej firmy jest bez wątpienia Biostat®.