Apr 07, 2016 - 0 Comments - Bazy danych, Statystyka -

Opracowania statystyczne dla medycyny

Agencje badawcze nie zajmują się wszystkimi rodzajami badań. Te, w których się specjalizują, zależą od wielkości zespołu agencji, doświadczenia jej pracowników, czy kierunków rozwoju określonych przez zarządzających. Najlepsze firmy badawcze, co zrozumiałe, mają jednak dużo szerszy zakres usług niż firmy z mniejszym doświadczeniem, czy kilkuosobowym zespołem analitycznych. Dlatego właśnie decydenci korporacji oraz mniejszych firm działających w branży farmaceutycznej i medycznej zwracają się do tych najlepszych agencji badawczych w celu przygotowania, realizacji i opracowania wyników tak istotnych badań, jak badania obserwacyjne, edukacyjne, kliniczne, biorównoważności, epidemiologiczne, bądź też PMS. Są to bowiem eksperci w dziedzinie statystyki medycznej.

Właściwe przygotowanie całego procesu badawczego

Proces badawczy należy przygotowywać od początku z myślą o analizach statystycznych i testach statystycznych, a także modelach, które mają zostać przeprowadzone i sporządzone po zakończeniu fazy gromadzenia danych. Zatem już na samym wstępie trzeba zaprojektować bazę danych, zdecydować o próbie, metodach randomizacji, metodach walidacji danych, wartościach, jakie mają być wpisywane w odpowiednie pola formularza. W ten sposób unika się problemów związanych z dużą ilością danych zebranych w badaniu, ale niemożnością ich przetworzenia, np. wtedy, kiedy testy istotności nie dają zależności wartych pokazania. Jest jeszcze inny problem, który warto poruszyć, mianowicie dosyć duże zróżnicowanie instytucji zajmujących się badaniami klinicznymi, obserwacyjnymi i pozostałymi, wymienionymi wyżej, zlecających stworzenie baz danych i przeprowadzenie medycznych analiz statystycznych na podstawie tych badań. Są to nie tylko firmy medyczne i farmaceutyczne, ale też uczelnie medyczne i instytuty naukowe, posiadające swoją specyfikę. W związku z tym zespoły analityczne firm badawczych muszą posiadać specjalistów z różnych dziedzin, potrafiących odpowiedzieć na te potrzeby. Najlepiej, żeby były to osoby posiadające równoległe doświadczenie naukowe i biznesowe. To one zadbają o właściwe przygotowanie badania.

Odpowiednie analizy, testy i modele

Najważniejsze jest to, żeby badanie nie zakończyło się dużą ilością danych, których nie da się przetworzyć. Ale o uniknięciu tego problemu decyduje się już na etapie przygotowania projektu. Zatem co po tym, jak zbierze się dane? Aby wykorzystać wyniki w celach marketingowych, administracyjnych, czy naukowych, należy zaufać firmie badawczej, której eksperci opracowują materiał badawczy zgodnie ze standardami wydawniczymi czasopism listy filadelfijskiej. Są to najwyższej jakości opracowania statystyczne dla medycyny. Zadbają oni o przeprowadzenie właściwych analiz i testów, od najprostszych po najbardziej skomplikowane, przy użyciu zarówno komercyjnego oprogramowania, jak SPSS, jak i zbudowanych na potrzeby konkretnego projektu programów bazodanowych.