Jun 09, 2017 - 0 Comments - Uncategorized -

Jak przeprowadzić badanie statystyczne do pracy magisterskiej?

Analiza statystyczna, w tym również weryfikacja różnych hipotez badawczych jest konieczna do napisania prac analiza danych4magisterskich z wielu dziedzin. Zazwyczaj tego rodzaju obliczenia do prac naukowych i dyplomowych wykorzystywane są w ekonomii, medycynie, biologii, socjologii oraz psychologii. Niestety analiza statystyczna na wielu kierunkach studiów jest traktowana po macoszemu i wielu magistrantów ma później problem z jej prawidłowym wykonaniem.

Etapy badania statystycznego   
Zasady przeprowadzania badania oraz profesjonalnej analizy statystycznej są zawsze takie same, bez względu na tematykę badań. Bardzo ważne jest, by nie pominąć żadnego etapu badania, którymi są:
•    Określenie celu badania statystycznego,
•    Zebranie materiału statystycznego,
•    Opracowanie danych statystycznych do badania,
•    Wykonanie analizy statystycznej według określonej metodologii ,
•    Opis i interpretacja wyników.

Spośród wymienionych etapów najwięcej trudności sprawia magistrantom analiza statystyczna, a dokładnie przeprowadzenie obliczeń oraz właściwe zinterpretowanie wyników.

Jak zebrać materiał statystyczny?
Aby podołać wyzwaniu, warto przede wszystkim przyłożyć się do zebrania wartościowego materiału statystycznego. W zależności od tematyki pracy takie dane empiryczne pozyskuje się najczęściej ze zbioru GUS (wiele z nich dostępna jest online) oraz Eurostatu, ale także bezpośrednio z różnych instytucji publicznych, przedsiębiorstw czy organizacji. Większość uczelni udostępnia wzór wniosku o udostępnienie takich danych – należy go odpowiednio wypełnić i podbić w dziekanacie.

Samodzielne wykonanie obliczeń
W wykonaniu obliczeń do pracy naukowej lub dyplomowej pomocny może okazać się zwykły arkusz kalkulacyjny MS Excel lub jeden z programów statystycznych np. Statistica. W Internecie można również znaleźć wiele tutoriali, jak z nich korzystać i rozwiązywać przy ich pomocy najpopularniejsze zadania. W przypadku wątpliwości zawsze można poradzić się promotora lub kolegi albo poszukać podpowiedzi na forach internetowych.

Profesjonalna pomoc specjalistów
Magistranci, a także pracownicy naukowi coraz częściej wolą się skupić na merytorycznym aspekcie pisania swojej pracy, natomiast skomplikowane obliczenia statystyczne mające jedynie udowodnić ich hipotezę badawczą, powierzają specjalistom. Profesjonalne analizy statystyczne można zlecić firmom specjalizującym się w takich usługach, które nie tylko dokonają wszystkich niezbędnych obliczeń na podstawie dostarczonego materiału, ale również na życzenie klienta przygotują interpretację wyników oraz jej graficzną wizualizację.