Feb 01, 2018 - 0 Comments - Uncategorized -

CAWI jako rozwiązanie nie dla wszystkich

Rozwój techniki wspiera nowe drogi kontaktowania się z odbiorcami rynku. Pozwala to nie tylko na szybkie dotarcie do zdefiniowanej grupy odbiorców, ale także w pozytywny sposób oddziałuje na zachowanie ważnych dla ankietowanych wartości. Jeśli brać pod uwagę taką technikę jak CAWI to można powiedzieć, iż w pełni dba ona o zachowanie anonimowości ankietowanych, poufności pozyskanych danych oraz komfortu badanych osób.

Na czym polega ankietyzacja online?

Computer assisted Web interview jest metodą zorientowaną na pozyskanie jak największej ilości informacji w jak najkrótszym czasie przy poniesieniu minimalnych kosztów. Badanie to opiera się na wykorzystaniu Internetu w celu zamieszczenia tam dedykowanego kwestionariusza badań do samodzielnego wypełnienia. Ankiety CAWI charakteryzują się:

 • szansą podjęcia badania w dogodnym dla respondenta czasie i miejscu;
 • możliwością kontrolowania pozyskiwanych danych przez zleceniodawcę badania;
 • szybką analizą pozyskanych danych.

Badań gotowe na wiele tematów

Każda taka ankieta rozpoczyna się pytaniami filtrującymi, które pozwalają na zebranie podstawowych danych, a także uniemożliwienie dalszego wypełniania ankiety osobom, które nie spełniają warunków stawianych wobec respondentów. Omawianą technikę pozyskiwanych danych można wykorzystać na przykład w:

 • badaniach marketingowych;
 • badaniu opinii;
 • badaniach rynku;
 • badaniu poziomu satysfakcji.

Mocne strony to nie wszystko…

Przy czym metoda CAWI przynależy do metod ilościowych, więc dostarcza ona informacji dotyczących liczbowego wymiaru badanego zagadnienia. Taki rodzaj badań można przeprowadzać na bardzo dużych grupach, a sama ankieta może mieć dowolną długość. Jednak co do metody ankiet online można mieć obawy odnośnie:

 • reprezentatywności próby;
 • wysokiego wskaźnika porzucenia ankiety w trakcie jej wypełniania.

Chwyty na udany proces badawczy

Chcąc przeprowadzić wiarygodny proces badawczy należy zwrócić uwagę nie tylko na jakość wybranego narzędzia, ale także uwzględnić:

 • charakter grupy docelowej;
 • główny cel procesu badawczego;
 • potrzeby badanych.

Biorąc pod uwagę te trzy elementy ankietowanie techniką CAWI nie zawsze okaże się skuteczne. Dla przykładu można podać grupę starszych osób, którzy nie zawsze mają dostęp do Internetu. Zwrócenie uwagi na te elementy wpłynie na rzetelność procesu badawczego oraz wesprze dalsze działania podejmowane przez zleceniodawcę.