Oct 24, 2015 - 0 Comments - Działania marketingowe -

Badania rynku FMCG

Branża FMCG (Fast Moving Consumer Goods) charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem konkurencyjności, co wynika z samej jej definicji. Jest to branża produktów codziennego użytku, szybkozbywalnych (szybkorotujących), zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. Oznacza to dużo klientów i wysokie zapotrzebowanie (niski koszt produkcji, masowa sprzedaż), ale  też bardzo dużą konkurencję (stając w sklepie przed półką, konsument ma do wyboru kilka a nawet kilkanaście marek, w zależności od wielkości placówki handlowej). To z jednej strony oznaczać mogłoby zapewniony zbyt, bo to produkty bardzo atrakcyjne i potrzebne klientom na co dzień, ale z drugiej strony – nie można zapominać, że na tak wysoce konkurencyjnym rynku wcale nie oznacza to, że wszyscy przetrwają. Zwłaszcza samo wejście na rynek jest utrudnione i wymaga poniesienia bardzo dużych kosztów działań marketingowych. By sobie poradzić w takiej sytuacji, warto postawić na badania rynku FMCG. Powinno to być podstawą działania działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Trzeba dowiedzieć się, czego oczekują klienci, ile są w stanie zapłacić, co z oferty firmy już sprawdziło, co warto wprowadzić na rynek, jak usprawnić proces dystrybucji, jak skonstruować efektywną kampanię marketingową itp.

Jakie produkty

Zagadnienie to dotyczy wyrobów spożywczych, tytoniowych, chemii gospodarczej, kosmetyków. W każdej z tych branż konsumenci są raczej lojalni wobec marki, ale atrakcyjna kampania promocyjna może ich zachęcić do zmiany przyzwyczajeń. Firma musi być przygotowana na każdą z tych ewentualności.  Dodatkowo, klienci mają zwykle wysokie wymagania co do jakości i chcą dobrej jakości za niską cenę.

Jakie badania rynku FMCG

By wprowadzić nowy produkt na ten rynek, na którym klienci raczej nie lubią nowości, a także utrzymać pozycję tych, które już na nim są, niezwykle istotne jest prowadzenie badań, których wyniki pozwalają na uzyskanie danych niezbędnych do tworzenia odpowiedniej strategii działania. Rozpoczynamy od stworzenia koncepcji (o jaki produkt chodzi, do jakiej grupy jest kierowany, ile ma kosztować, jak go sprzedawać, jak go reklamować). Trzeba również rozpoznać konkurencję na danych rynku czy w jego segmencie, to, czy potencjalni odbiorcy są zainteresowani i jakimi kanałami najlepiej do nich dotrzeć. Po wejściu na rynek warto również badać skuteczność realizowanych kampanii marketingowych.

Chodzi o testy konceptów i gotowych produktów, badania postrzegania marki, badania skuteczności reklamy (reakcje na kampanie reklamowe), badania logotypów, nazw, opakowań, badania zwyczajów konsumentów, badania kanałów dystrybucji.

Jakie metody

Metody tych badań to metody jakościowe. Należy pamiętać o tym, że są stosunkowo kosztowne i długotrwałe. Można jednak postarać się, by wyniki mogły zostać uogólnione na całą populację. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu starannego doboru próby respondentów. Istotne są zmienne gospodarcze i demograficzne, styl życia, preferencje zakupowe, sytuacja zdrowotna i inne. Po dobraniu odpowiedniej próby, zbiera się dane. Następnie poddaje się je analizie. Najlepiej zastosować co najmniej dwie metody badawcze i najpierw zrealizować jedną, a na podstawie wniosków z analizy wyników, drugą. Np. indywidualne wywiady pogłębione a następnie zogniskowane wywiady grupowe. Warto również uzupełnić te dane o analizę danych ilościowych, np. badanie CATI (telefoniczne). Ma ono za zadanie dostarczyć szczegółowych danych liczbowych. Dzięki nim, a także wnioskom z badań jakościowych, okaże się, że tworzenie strategii rozwoju, czy działań marketingowych, jest niezwykle proste.