Satysfakcja określana przez badania opinii klientów

Jeśli danej firmie zależy na tym, aby utrzymać przy sobie danego klienta, pozyskać nowego, a także na bieżąco poprawiać swój wizerunek albo utrzymywać go na tak samo dobrym poziomie, ważne jest, aby wychodziła ona do klienta z propozycją uzyskiwania opinii na swój temat. To ważne, ponieważ pozwala poznać, jakie są wady i zalety działania, a także jak to działanie widziałby sam klient.

O co pytać klienta?

Jakie informacje są najbardziej pożądane i o co należy zapytać klienta w badaniach opinii klienta? Będą to:

 • jakość oferowanych przez daną firmę produktów i usług,
 • sposób wykonania obsługi klienta (zarówno tej elektronicznej, jak i korespondencyjnej czy też osobistej),
 • wizerunek marki.

Te kilka informacji jest w stanie dać przedsiębiorcom najlepszy obraz tego, jak działają i jak działać powinni. Analiza wyników badań opinii klienta powinna poprawiać jakość świadczonych usług.

Jak wykorzystać zdobytą wiedzę?

Zdobyte podczas badania opinii informacje pozwolą wdrażać w swojej firmie nowej rozwiązania, dzięki którym możliwe stanie się nie tylko uzyskanie pełnej satysfakcji dotychczasowych klientów, ale także zapobieżenie odchodzeniu ich do konkurencji – w zasadzie można powiedzieć, że to dwie pieczenie na jednym ogniu. Co więcej, dobry wizerunek i wypracowana marka pozwala przyciągać nowych klientów.

Poprawa swojego wizerunku powinna odnosić się przede wszystkim do poprawienia „relacji” z klientem, a zatem konieczna staje się odpowiedź na jego potrzeby. Dopiero potem będzie można ubiegać się o nowych klientów, a być może poprzedni polecą firmę następnym.

Narzędzia do badań

Badania opinii klientów najczęściej odbywają się przez zastosowanie autorskich programów danych firm. Zwykle stanowią one nowoczesne oprogramowanie, którego nie trzeba instalować na własnych serwerach. Są one zawsze proste w obsłudze, aby klienci mogli bez problemu się w nich odnaleźć. Oczywiście zabezpieczają one także wszelkie dane klienta, aby niemożliwe było jakiekolwiek zagrożenie.

Dzięki nowoczesnym możliwościom da się skutecznie zmieniać i poprawiać strukturę poszczególnych pytań, aby dostosować ich treść do tego, co chce się uzyskać. Można tam też zmieniać grafikę oraz efekty audio, które wspomagają klienta w udzielaniu odpowiedzi.

Badania opinii klientów to bardzo nowoczesne rozwiązania, dzięki którym można w szybki i prosty sposób dowiedzieć się od najważniejszych osób z punktu widzenia działalności firmy, co jest dobrze, a nad czym należałoby jeszcze popracować. Pozwalają sprawnie reagować na potrzeby, które wyraża sam rynek.

CAWI jako rozwiązanie nie dla wszystkich

Rozwój techniki wspiera nowe drogi kontaktowania się z odbiorcami rynku. Pozwala to nie tylko na szybkie dotarcie do zdefiniowanej grupy odbiorców, ale także w pozytywny sposób oddziałuje na zachowanie ważnych dla ankietowanych wartości. Jeśli brać pod uwagę taką technikę jak CAWI to można powiedzieć, iż w pełni dba ona o zachowanie anonimowości ankietowanych, poufności pozyskanych danych oraz komfortu badanych osób.

Na czym polega ankietyzacja online?

Computer assisted Web interview jest metodą zorientowaną na pozyskanie jak największej ilości informacji w jak najkrótszym czasie przy poniesieniu minimalnych kosztów. Badanie to opiera się na wykorzystaniu Internetu w celu zamieszczenia tam dedykowanego kwestionariusza badań do samodzielnego wypełnienia. Ankiety CAWI charakteryzują się:

 • szansą podjęcia badania w dogodnym dla respondenta czasie i miejscu;
 • możliwością kontrolowania pozyskiwanych danych przez zleceniodawcę badania;
 • szybką analizą pozyskanych danych.

Badań gotowe na wiele tematów

Każda taka ankieta rozpoczyna się pytaniami filtrującymi, które pozwalają na zebranie podstawowych danych, a także uniemożliwienie dalszego wypełniania ankiety osobom, które nie spełniają warunków stawianych wobec respondentów. Omawianą technikę pozyskiwanych danych można wykorzystać na przykład w:

 • badaniach marketingowych;
 • badaniu opinii;
 • badaniach rynku;
 • badaniu poziomu satysfakcji.

Mocne strony to nie wszystko…

Przy czym metoda CAWI przynależy do metod ilościowych, więc dostarcza ona informacji dotyczących liczbowego wymiaru badanego zagadnienia. Taki rodzaj badań można przeprowadzać na bardzo dużych grupach, a sama ankieta może mieć dowolną długość. Jednak co do metody ankiet online można mieć obawy odnośnie:

 • reprezentatywności próby;
 • wysokiego wskaźnika porzucenia ankiety w trakcie jej wypełniania.

Chwyty na udany proces badawczy

Chcąc przeprowadzić wiarygodny proces badawczy należy zwrócić uwagę nie tylko na jakość wybranego narzędzia, ale także uwzględnić:

 • charakter grupy docelowej;
 • główny cel procesu badawczego;
 • potrzeby badanych.

Biorąc pod uwagę te trzy elementy ankietowanie techniką CAWI nie zawsze okaże się skuteczne. Dla przykładu można podać grupę starszych osób, którzy nie zawsze mają dostęp do Internetu. Zwrócenie uwagi na te elementy wpłynie na rzetelność procesu badawczego oraz wesprze dalsze działania podejmowane przez zleceniodawcę.

Dlaczego jest Ci potrzebne opracowanie statystyczne przed publikacją pracy naukowej?

Przymierzasz się właśnie do publikacji w czasopiśmie naukowym? Część teoretyczną już niemalże ukończyłeś, jednak nadal nie opracowałeś danych z badań empirycznych? Nie rezygnuj z analizy danych statystycznej, gdyż dzięki jej przeprowadzeniu Twój artykuł zostanie znacznie lepiej odebrany zarówno przez recenzenta, jak i samych czytelników. Dowiedz się o czym powinieneś pamiętać, aby zyskać jak najwięcej.

Jakie testy statystyczne warto przeprowadzić?

Statystyka jest na tyle rozwiniętą dziedziną nauki, że masz wiele możliwości do wyboru. Istnieją zarówno parametryczne, jak i nieparametryczne testy statystyczne. Już nawet proste analizy korelacyjne ukażą powiązania pomiędzy zmiennymi, które wziąłeś pod uwagę w badaniach. Możesz także zdecydować się na weryfikację istotności statystycznej, chociażby wykorzystując do tego celu test chi kwadrat. Oprócz tego uzasadnienie w badaniach na potrzeby prac naukowych znajdują testy prawdopodobieństwa, analizy wariancji, a także testy różniczkowe. Najlepiej dobór określonych metod skonsultować z profesjonalną firmą badawczą. Dobrym pomysłem – oczywiście pod warunkiem, że budżet na to pozwala, jest również zlecenie takiemu podmiotowi wykonanie samych analiz.

Dlaczego warto współpracować z agencjami?

Przede wszystkim dlatego, że dysponują one odpowiednim zapleczem do tego, aby badania zostały przeprowadzone bezbłędnie i w krótki czasie. Opracowania statystyczne wymagają nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz także zastosowania innowacyjnych narzędzi analitycznych. Bardzo przydatne są pod tym względem platformy elektroniczne, dzięki którym można przeprowadzić analizę na podstawie dostarczonych danych empirycznych w ciągu kilku godzin. Wyniki zostaną następnie zobrazowane w formie graficznej, czy to za pomocą wykresu, tabeli czy diagramy. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby takie elementy dołączyć do publikacji naukowej.

Podsumowanie

Pamiętaj więc o analizie statystycznej, zanim oddasz pracę recenzentowi. Jeśli ma mieć ona wysoką wartość naukową, warto przemyślenia teoretyczne wzbogacić opracowaniem statystycznym. Możesz mieć wówczas pewność, że Twoja praca spotka się z dobrym odbiorem i otrzyma wysoką liczbę punktów. Podejmij współpracę z nowoczesną agencją badawczo-statystyczną, która dysponuje zarówno cennymi zasobami ludzkimi, jak i technologicznymi. Przykładem takiej firmy jest bez wątpienia Biostat®.

0 Comments
November 23, 2017

Oprogramowanie do badania satysfakcji klientów

Naturalnym pragnieniem każdego przedsiębiorcy jest chęć ciągłego usprawniania swojego biznesu. Jego część stanowi zaś dbałość o pozytywne relacje z klientami. Jeśli prowadzimy interes w Internecie, to jednocześnie posiadamy do dyspozycji mnóstwo różnego rodzaju narzędzi i aplikacji, jakie mogą nam pomóc utrzymać lub podwyższyć zadowolenie użytkowników ze świadczonych przez nas usług.

Badania opinii klientów za pomocą ankietyzacji online

Najczęściej stosowanym oprogramowaniem do badania satysfakcji klientów (zwłaszcza w przypadku sklepów internetowych) są z reguły aplikacje wyświetlające użytkownikom ankiety. Ich treść musimy przygotować my sami (choć często mamy do dyspozycji gotowe szablony), umieszczając w nich pytania o poziom zadowolenia z poszczególnych elementów obsługi klienta. Możemy spytać na przykład o przejrzystość interfejsu strony internetowej, opinię na temat szybkości dostawy czy kontaktu z infolinią.

Prostota i efektywność programu do badań ankietowych

Dobry system monitorowania jakości obsługi powinien być możliwie prosty i nieuciążliwy z punktu widzenia klienta. Jeśli poprosimy zarejestrowanych w naszym sklepie internetowym użytkowników o wypełnienie ankiety zawierającej kilkadziesiąt szczegółowych pytań, prawdopodobnie nie otrzymamy jakiegokolwiek odzewu.

Jeśli natomiast skupimy się na kilku najważniejszych aspektach naszej działalności, a przygotowany przez nas kwestionariusz będzie posiadał atrakcyjny wygląd, to z dużą dozą prawdopodobieństwa uzyskamy znaczną ilość danych, których użyjemy następnie do polepszenia relacji z klientami.

Jak można wykorzystać ankiety?

Gdy już uzyskaliśmy feedback od znacznej ilości użytkowników odwiedzających naszą stronę, musimy przystąpić do analizy zgromadzonych informacji. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy zidentyfikować problemy często poruszane w odpowiedziach klientów. Jeśli wielu z nich skarży się na długi czas dostawy, z pewnością warto rozważyć modyfikację wewnątrzfirmowych procesów lub zmianę przewoźnika.

Po kilku miesiącach od wdrożenia systemu monitorowania jakości obsługi możemy zaś zacząć porównywać obecne rezultaty z wcześniejszymi, sprawdzając, czy zastosowane w naszej firmie zmiany przełożyły się na wzrost satysfakcji użytkowników.

Oczywiście pojedyncze niezadowolone osoby znajdą się zawsze, niezależnie od tego, jakie oprogramowanie do badania satysfakcji klientów zainstalujemy. Jego wykorzystanie pozwoli jednak znacznie zredukować ich liczbę, a co za tym idzie, ilość negatywnych opinii o naszej firmie umieszczonych na różnych stronach internetowych.

0 Comments
October 3, 2017

Jak przeprowadzić badanie statystyczne do pracy magisterskiej?

Analiza statystyczna, w tym również weryfikacja różnych hipotez badawczych jest konieczna do napisania prac analiza danych4magisterskich z wielu dziedzin. Zazwyczaj tego rodzaju obliczenia do prac naukowych i dyplomowych wykorzystywane są w ekonomii, medycynie, biologii, socjologii oraz psychologii. Niestety analiza statystyczna na wielu kierunkach studiów jest traktowana po macoszemu i wielu magistrantów ma później problem z jej prawidłowym wykonaniem.

Etapy badania statystycznego   
Zasady przeprowadzania badania oraz profesjonalnej analizy statystycznej są zawsze takie same, bez względu na tematykę badań. Bardzo ważne jest, by nie pominąć żadnego etapu badania, którymi są:
•    Określenie celu badania statystycznego,
•    Zebranie materiału statystycznego,
•    Opracowanie danych statystycznych do badania,
•    Wykonanie analizy statystycznej według określonej metodologii ,
•    Opis i interpretacja wyników.

Spośród wymienionych etapów najwięcej trudności sprawia magistrantom analiza statystyczna, a dokładnie przeprowadzenie obliczeń oraz właściwe zinterpretowanie wyników.

Jak zebrać materiał statystyczny?
Aby podołać wyzwaniu, warto przede wszystkim przyłożyć się do zebrania wartościowego materiału statystycznego. W zależności od tematyki pracy takie dane empiryczne pozyskuje się najczęściej ze zbioru GUS (wiele z nich dostępna jest online) oraz Eurostatu, ale także bezpośrednio z różnych instytucji publicznych, przedsiębiorstw czy organizacji. Większość uczelni udostępnia wzór wniosku o udostępnienie takich danych – należy go odpowiednio wypełnić i podbić w dziekanacie.

Samodzielne wykonanie obliczeń
W wykonaniu obliczeń do pracy naukowej lub dyplomowej pomocny może okazać się zwykły arkusz kalkulacyjny MS Excel lub jeden z programów statystycznych np. Statistica. W Internecie można również znaleźć wiele tutoriali, jak z nich korzystać i rozwiązywać przy ich pomocy najpopularniejsze zadania. W przypadku wątpliwości zawsze można poradzić się promotora lub kolegi albo poszukać podpowiedzi na forach internetowych.

Profesjonalna pomoc specjalistów
Magistranci, a także pracownicy naukowi coraz częściej wolą się skupić na merytorycznym aspekcie pisania swojej pracy, natomiast skomplikowane obliczenia statystyczne mające jedynie udowodnić ich hipotezę badawczą, powierzają specjalistom. Profesjonalne analizy statystyczne można zlecić firmom specjalizującym się w takich usługach, które nie tylko dokonają wszystkich niezbędnych obliczeń na podstawie dostarczonego materiału, ale również na życzenie klienta przygotują interpretację wyników oraz jej graficzną wizualizację.

0 Comments
June 9, 2017

Kupuj gotowe raporty rynkowe i rozpoznawaj rynek na którym działasz!

Raporty rynkowe pozwolą błyskawicznie rozpoznać rynek

Prowadzisz firmę, która nie osiąga tak dużych zysków jakie sobie zaplanowałeś? Poszukujesz szybkich i stosunkowo tanich rozwiązań, które pozwolą Ci usprawnić działania rozwojowe oraz marketingowe? Warto abyś swoje decyzje oparł na rzetelnej wiedzy z przeprowadzonych badań. Nie musisz zamawiać kompleksowego badania. Zdołasz sporo zaoszczędzić, jeżeli zakupisz gotowe raporty rynkowe. Dowiedz się zatem czym one są i jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki ich nabyciu.

Czym są raporty rynkowe?

Są to opracowania wyników badań i analiz prowadzonych przez profesjonalne agencje. Raporty takie są zazwyczaj możliwe do wygenerowania w różnych formatach, takich jak chociażby PDF, dokument Excela, Worda, a także plik prezentacji multimedialnej. Klient najczęściej przed zakupem ma możliwość zapoznania się z kluczowymi wnioskami z badania, a także uzyskania wiedzy na temat przyjętych założeń metodologicznych:

 • wykorzystanych metod oraz technik badawczych;
 • wielkości próby badawczej;
 • poziomu błędu statystycznego;
 • przedmiotu i zakresu badania.

Jednocześnie poglądowe raporty z badań rynku są wzbogacone o spis treści, a także zestawienia zaprezentowanych tabel, wykresów oraz innych elementów graficznych. Dzięki temu możesz już przed dodaniem raportu rynkowego do koszyka upewnić się, czy zaprezentowana treść będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

Co jeśli raport nie spełni w 100% moich oczekiwań?

Może się jednak okazać, że zakupiony raport nie dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji. Wówczas możesz zwrócić się do firmy badawczej z prośbą o poszerzenie zakresu opracowania. Zostaną wtedy przeprowadzone dodatkowe pomiary, dzięki którym uzyskasz odpowiedź na interesujące Cię pytania badawcze.

Dlaczego takie rozwiązanie ma sens?

Przede wszystkim dlatego, że nie warto wywarzać już otwartych drzwi. Jaki byłby tak naprawdę sens prowadzenia nowych badań, jeżeli wcześniej taki sam projekt był już realizowany? Gotowy raport rynkowy na zamówienie to zatem szansa poczynienia sporych oszczędności finansowych oraz czasowych. Firmy badawcze często w pierwszych miesiącach licząc od dnia zamieszczenia opracowania proponują ofertę promocyjną. Dzięki temu możesz nabyć raport z badań rynku w cenie nawet o kilkadziesiąt procent niższej niż docelowa.

Podsumowanie

Podejmuj zatem kluczowe decyzje strategiczne w swojej firmie opierając się na wiarygodnych danych empirycznych z przeprowadzonych badań. Gotowe raporty to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza w przypadku konieczności uzyskania wyników w możliwie jak najkrótszym czasie oraz relatywnie niskich kosztach.

0 Comments
May 17, 2017

W jakim celu wykonuje się badania opinii pacjentów?

Badania opinii pacjentów i korzyści z nich wynikające

W 2015 roku Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie określające system akredytacji określając wytyczne dotyczące kontrolowania jakości świadczonych usług. Na podstawie rozporządzenia agencje badawcze wypracowały metodologię badań opinii pacjentów. Dzięki temu placówki zlecające obsługę w zakresie badania satysfakcji pacjentów mogą mieć pewność, że prawidłowo realizują kontrolę jakości świadczonych usług zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym o sposobie akredytacji.

Jak sprawdza się zadowolenie pacjentów?

W badaniach satysfakcji pacjentów używa się analogicznych narzędzi jak w badaniu każdego innego rodzaju konsumenckiego zadowolenia i innych klientów. Używa się w tym celu przede wszystkim:

– tradycyjnych papierowych ankiet określających poziom satysfakcji;

– ankiet telefonicznych;

– ankiet przez Internet, zazwyczaj w dedykowanej w tym celu specjalnie opracowanej przez firmę lub agencje badawczą aplikacji;

Jak prowadzić badania satysfakcji pacjentów?

Wszystkie drogi komunikacyjne wykorzystywane do gromadzenia danych mogą być oczywiście obsługiwane przez samą placówkę medyczną. Szczególnie papierowe ankiety ewaluacyjne można po prostu wręczać pacjentom podczas wizyt. Jednak jest to wówczas bardzo ograniczone badanie, a konieczność późniejszego przechowywania i zestawiania danych wymaga zatrudnienia specjalistów od statystyki medycznej. Jednak już ankiety telefoniczne wymagają większych nakładów i zasobów pracowniczych do obsługi tego kanału.

Dlatego placówki zwykle zlecają zbieranie danych w zakresie badania opinii pacjentów firmom zewnętrznym – wyspecjalizowanym agencjom badawczym. Chociaż kanał internetowy wydaje się najbardziej ekonomicznym pod każdym względem i najłatwiejszym do przeprowadzenia bez angażowania większych dodatkowych zasobów pracowniczych to należy pamiętać, że jest to możliwe tylko wówczas, jeśli jesteśmy w posiadaniu dedykowanej aplikacji czy oprogramowania.

Agencja badawcza, czyli obsługa kompleksowa

Firmy badawcze dysponują wypracowanymi metodami i sprawnymi narzędziami do przeprowadzania ankiet każdą metodą, w tym przede wszystkim dedykowanymi aplikacjami i oprogramowaniem do obsługi kanału internetowego oraz zasobami do przeprowadzania najbardziej wymagającej ankiety telefonicznej. Warto zdawać sobie sprawę, że tylko prawidłowa dywersyfikacja kanałów badania opinii pozwala na zdobycie odpowiedniej ilości materiału do dalszych analiz, które będą podstawą do stworzenia naprawdę rzetelnej diagnozy jakości usług w danej placówce medycznej. Firmy posiadają także doskonale skonstruowane ankiety uwzględniające najważniejsze bloki tematyczne dla rzetelnego badania opinii pacjentów.

Badania kliniczne dla nowych leków


Wprowadzenie na rynek jakiegokolwiek produktu medycznego nie jest prostym zadaniem. Jeśli ma to być lek sprzedawany w aptekach, producent musi spełnić szereg wymagań i udowodnić, że oferowany przez niego produkt jest bezpieczny dla pacjentów. Firma taka powinna zatem zrobić wszystko, co tylko możliwe aby jak najlepiej zareklamować dany lek i pokazać, że przyjmowanie go jest dla pacjentów rzeczywiście korzystne. Na szczęście możliwości w tej kwestii są bardzo szerokie. Jedną z najlepszych inwestycji na jakie może zdecydować się producent w takiej sytuacji są badania kliniczne.

Podstawowe założenia w badaniach klinicznych

Badania kliniczne są rzecz jasna przeprowadzane przez specjalne firmy, które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Sposób ich wykonywania zależy od wielu czynników – przede wszystkim samego rodzaju produktu. Najczęściej wybiera się grupę pacjentów, którzy potrzebują danego leku i ocenia się efekty jego przyjmowania po określonym czasie. Oczywiście, nie można poddać takim testom leku, który wcześniej nie został zatwierdzony. Wszystko odbywa się tu z pełną dbałością o dobro i bezpieczeństwo pacjentów.

Przebieg badań klinicznych

Najpierw należy ocenić, czy dany lek jest na tyle bezpieczny, aby można było dopuścić go do badań klinicznych. Wstępne testy odbywają się na grupie ochotników, którzy testują na sobie takie cechy leku, jak jego wchłanianie przez organizm czy reakcje z innymi substancjami.

Następną fazą jest podanie leku wybranej grupie osób chorych. Jej celem jest ocena tego, jak ustalone wcześniej dawki wpływają na organizm w czasie choroby.

W trzeciej fazie nadal ocenia się bezpieczeństwo i skuteczność leków, a na podstawie uzyskanych do tej pory wyników sporządza się dokumentację produktu.

Ostatnia, czwarta faza to działania w celu zaakceptowania leku przez rejestry medyczne. Dotyczy to zwłaszcza tych produktów, które mają być dostępne na receptę. W rejestrach medycznych wpisane są jedynie te leki, które pomyślnie przeszły testy i zostały uznane za bezpieczne.

Korzyści dla producenta

Wykonywanie badań klinicznych przynosi producentowi wiele korzyści. Przede wszystkim mogą one być konieczne, aby lek został w ogóle dopuszczony do sprzedaży. Jest to dobra inwestycja również w przypadku wyrobów medycznych, na które nie jest wymagana recepta. Przeprowadzenie takich badań i opublikowanie ich wyników zawsze zwiększy zaufanie klientów do takiego produktu. Pokazuje to, że producent wypuszcza na rynek coś faktycznie sprawdzonego i ma realne dowody na to, że oferowany przez niego wyrób przyniesie oczekiwane efekty.

April 18, 2017

Case study: Tajemniczy Klient w aptece

Jedna z sieci aptek działających na terenie Górnego Śląska postanowiła poddać weryfikacji jakość obsługi klienta. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody Tajemniczy Klient.

Apteki były odwiedzane w okresie 12 miesięcy przez przeszkolonych audytorów, którzy w celu uniknięcia rozpoznania mogli powtórzyć wizytę w danej lokalizacji dopiero po 3 miesiącach.

Realizacja

Każdy Tajemniczy Klient w aptece poddawał obserwacji takie kwestie jak wygląd pracowników, życzliwość, umiejętność rozpoznawania potrzeb i udzielania porad w doborze leków OTC, a także stosowanie zwrotów na powitanie i pożegnanie.

Ocenie podlegało również przestrzeganie standardów pod względem estetyki i czystości wnętrza, a także budowania lojalności klienta. Dodatkowo audytorzy weryfikowali, czy pracownicy aptek stosują się do norm w zakresie polecania zamienników oraz czy zgodnie z prawem realizują recepty.

Tajemniczy pacjenci zostali zobowiązani do sporządzania dokumentacji zdjęciowej z dokonanych zakupów (paragon), a także rejestrowania przebiegu wizyty z użyciem dyktafonu. Jeszcze tego samego dnia wypełniali ankietę obserwacyjną, którą wysyłali online do administratora w celu zatwierdzenia.

Za sprawą dedykowanej aplikacji do badań Mystery Shopping, klientowi umożliwiono bieżące monitorowanie efektów badania, a zarazem tworzenie raportów z poszczególnych wizyt. Mógł on porównywać uzyskane wyniki biorąc pod uwagę wybrane przez siebie kryteria.

Efekty

Klient dostosował dotychczas obowiązujące standardy obsługi do potrzeb pacjentów, wykorzystując w tym celu wnioski z badania metodą Tajemniczy Klient. Apteki w których wdrożono zmiany były odwiedzane częściej o 12% w porównaniu do okresu przed realizacją projektu.

Zdecydowano się również dokonać modyfikacji pod względem aranżacji wnętrza aptek, tak aby spełniały one pod tym względem oczekiwania klientów.

Dodatkowo wnioski z przeprowadzonych audytów posłużyły zaplanowaniu cyklu szkoleń dla pracowników aptek, co przełożyło się na poprawę jakości obsługi.

Opracowania statystyczne dla medycyny

Agencje badawcze nie zajmują się wszystkimi rodzajami badań. Te, w których się specjalizują, zależą od wielkości zespołu agencji, doświadczenia jej pracowników, czy kierunków rozwoju określonych przez zarządzających. Najlepsze firmy badawcze, co zrozumiałe, mają jednak dużo szerszy zakres usług niż firmy z mniejszym doświadczeniem, czy kilkuosobowym zespołem analitycznych. Dlatego właśnie decydenci korporacji oraz mniejszych firm działających w branży farmaceutycznej i medycznej zwracają się do tych najlepszych agencji badawczych w celu przygotowania, realizacji i opracowania wyników tak istotnych badań, jak badania obserwacyjne, edukacyjne, kliniczne, biorównoważności, epidemiologiczne, bądź też PMS. Są to bowiem eksperci w dziedzinie statystyki medycznej.

Właściwe przygotowanie całego procesu badawczego

Proces badawczy należy przygotowywać od początku z myślą o analizach statystycznych i testach statystycznych, a także modelach, które mają zostać przeprowadzone i sporządzone po zakończeniu fazy gromadzenia danych. Zatem już na samym wstępie trzeba zaprojektować bazę danych, zdecydować o próbie, metodach randomizacji, metodach walidacji danych, wartościach, jakie mają być wpisywane w odpowiednie pola formularza. W ten sposób unika się problemów związanych z dużą ilością danych zebranych w badaniu, ale niemożnością ich przetworzenia, np. wtedy, kiedy testy istotności nie dają zależności wartych pokazania. Jest jeszcze inny problem, który warto poruszyć, mianowicie dosyć duże zróżnicowanie instytucji zajmujących się badaniami klinicznymi, obserwacyjnymi i pozostałymi, wymienionymi wyżej, zlecających stworzenie baz danych i przeprowadzenie medycznych analiz statystycznych na podstawie tych badań. Są to nie tylko firmy medyczne i farmaceutyczne, ale też uczelnie medyczne i instytuty naukowe, posiadające swoją specyfikę. W związku z tym zespoły analityczne firm badawczych muszą posiadać specjalistów z różnych dziedzin, potrafiących odpowiedzieć na te potrzeby. Najlepiej, żeby były to osoby posiadające równoległe doświadczenie naukowe i biznesowe. To one zadbają o właściwe przygotowanie badania.

Odpowiednie analizy, testy i modele

Najważniejsze jest to, żeby badanie nie zakończyło się dużą ilością danych, których nie da się przetworzyć. Ale o uniknięciu tego problemu decyduje się już na etapie przygotowania projektu. Zatem co po tym, jak zbierze się dane? Aby wykorzystać wyniki w celach marketingowych, administracyjnych, czy naukowych, należy zaufać firmie badawczej, której eksperci opracowują materiał badawczy zgodnie ze standardami wydawniczymi czasopism listy filadelfijskiej. Są to najwyższej jakości opracowania statystyczne dla medycyny. Zadbają oni o przeprowadzenie właściwych analiz i testów, od najprostszych po najbardziej skomplikowane, przy użyciu zarówno komercyjnego oprogramowania, jak SPSS, jak i zbudowanych na potrzeby konkretnego projektu programów bazodanowych.