Tags: badania opinii pacjentów

W jakim celu wykonuje się badania opinii pacjentów?

May 08, 2017 - Uncategorized - 0 Comments - Standard

W 2015 roku Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie określające system akredytacji określając wytyczne dotyczące kontrolowania jakości świadczonych usług. Na podstawie rozporządzenia agencje badawcze wypracowały metodologię badań opinii pacjentów. Dzięki temu placówki zlecające obsługę w zakresie badania satysfakcji pacjentów mogą mieć pewność, że prawidłowo realizują kontrolę jakości świadczonych usług zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym o sposobie akredytacji. Jak […]

Poznawanie opinii pacjentów

Dec 02, 2015 - Działania badawcze - 0 Comments - Standard

Od 2015 r., zgodnie z wytycznymi standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, opisanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r., podmioty lecznicze mogą ubiegać się o akredytację, która ma a celu potwierdzenie spełniania przez dany podmiot standardów funkcjonowania i udzielania świadczeń […]