Mar 18, 2016 - 0 Comments - Działania badawcze -

Nowe możliwości zarabiania

Często zastanawiamy się czy istnieje możliwość dodatkowego zarobienia nawet niewielkich pieniędzy, ponieważ pozostaje nam dużo wolnego czasu, który można byłoby ciekawiej wykorzystać. Dodatkowe środki zawsze się przydają, a pełne wykorzystanie naszego czasu może poprawić naszą samoocenę. Z pracą dodatkową najbardziej optymalnie byłoby, gdyby można było pracować wtedy kiedy mamy na to czas lub odpuścić sobie, gdy mamy inne, ważniejsze zajęcia. I tutaj tworzy się często problem. Podjęcie nawet dorywczej pracy często wiąże się jednak ze swego rodzaju regularnością, co może nieco obciążać przez co nasze ambicje odchodzą na drugi plan.

Zarabianie przez Internet

Firmy badawcze dały możliwość pracy dorywczej, która nie wymaga od nas pełnego zaangażowania. Polega ona na wypełnianiu płatnych ankiet online. Wymagania stawiane potencjalnym „pracownikom” są bardzo niewielkie. Wystarczy dostęp do Internetu za pomocą dowolnego urządzenia oraz rejestracja w panelu online. Rejestracja, o której mowa może wprowadzić niektórych w zakłopotanie, ponieważ wymaga się dość dużej ilości szczegółowych danych dotyczących m.in. miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru konta bankowego, zawodu itp. Bardzo często podczas realizacji badań zakłada się bardzo ściśle określony profil respondenta (np. osoby w przedziale wiekowym 18-25, zamieszkujące duże miejscowości Województwa Śląskiego). System na podstawie danych zamieszczonych w panelu jest w stanie automatycznie wygenerować listę respondentów do danego badania. Jasnym jest więc, że dane te należy podać rzetelnie. Zarabianie na ankietach jest więc możliwe i nie wymaga zbyt dużego zaangażowania. Co więcej, to my decydujemy, czy mamy ochotę wziąć udział w danym badaniu czy nie i czy mamy akurat na to czas. Oczywiście im większy poziom zaangażowania tym odpowiednio duży profit finansowy.

Ankiety za punkty i nagrody

Za każdą wypełnioną ankietę respondent otrzymuje wskazaną w zaproszeniu liczbę możliwych do otrzymania punktów. Ich zamiana na pieniądze odbywa się najczęściej po zgromadzeniu określonej puli punktów. Pieniądze te można przelać na własne konto lub dokonać przelewu za zakup jakiegoś dobra. Pieniądze te są najczęściej przechowywane na koncie PayPal, choć zależy to od założeń konkretnej firmy. Badania internetowe są korzystne zarówno dla respondentów, którzy otrzymują gratyfikację w formie pieniędzy, jak i dla samych firm badawczych. Dzięki temu rozwiązaniu jest możliwe bowiem szybkie zgromadzenie dużej siatki potencjalnych respondentów. To daje możliwości przeprowadzania w tym samym czasie wielu badań, w których wypowiedzą się osoby stanowiące przekrój polskiego społeczeństwa. Z kolei sami paneliści mają szansę nie tylko na zarobek, ale też zdobycie bezcennego doświadczenia.