Dec 01, 2015 - 0 Comments - Działania badawcze, Działania marketingowe -

Lekarstwo dla trudnej branży

Trudną branżą jest branża farmaceutyczna, dlatego też, aby odnieść w niej sukces, a produkty trafiały do oczekiwanych odbiorców, zaleca się przeprowadzanie badania marketingowe dla farmacji i badań rynku farmacji. Służą one zminimalizowaniu ryzyka, które wynika z podejmowania złych decyzji marketingowych przez menadżerów firm. Zanim wprowadzi się dany produkt na rynek, warto poznać opinię potencjalnych odbiorców i ewentualnie zmodyfikować działania tak, aby produkt zaspokajał potrzeby i oczekiwania klientów.

Analiza

Dzięki badaniom marketingowym, firma otrzymuje przeanalizowane działania konkurencji, takie jak formy reklamy czy środki promocji, za pomocą których konkurencja pozyskuje nowych klientów. Prowadzone badania pozwalają na analizowanie, prognozowanie oraz szukanie zależności przyczynowo-skutkowych w branży. Powinny być one innowacyjne, a co za tym idzie, powinny poszukiwać nowych rozwiązań, wprowadzać zmiany w życie, aby firma mogła odnieść sukces na rynku. Zatem zbierane dane są w sposób usystematyzowany i obiektywny. Oznacza to nic innego jak planowanie oraz organizowanie procesu badawczego. Nic nie powinno podlegać przypadkowi. Słowo „rynek” jest dynamiczne, zmieniające się, więc zaleca się co pewien czas ponowne badanie, aby uaktualnić wcześniej otrzymane dane. Ważne jest, aby firmy, które przeprowadzają badania stosowały ogólnie przyjęte zasady obiektywności. Wykorzystywane są w tym celu metody naukowe żeby dane gromadzone były w odpowiedni sposób. Dzięki czemu ich analiza i interpretacja przebiega w odpowiedni sposób.

Korzyści

Główną korzyścią badań rynku i marketingowych farmacji jest możliwość zminimalizowania ryzyka. Nie należy przy ty zapominać o możliwości zweryfikowania cen produktów, popytu, skuteczności środków produkcyjnych, dystrybucji, skuteczności środków promocyjnych. Dobrze jest poznać opinię nabywców danego produkty, aby produkt celniej trafiał w upodobania klientów.

Metody i techniki, za pomocą których przeprowadza się badania, to metody jakościowe i ilościowe. Do metod jakościowych zaliczamy: IDI, FGI, tajemniczy klient, a do ilościowych: CAPI, PAPI, CAWI, CATI. Warto ograniczyć się w wyborze do dwóch metod, aby ułatwić pracę zespołowi a nie ją utrudniać. Otrzymane wyniki pomogą wprowadzić produkt z sukcesem, jeśli całe badanie (od konceptualizacji aż do wniosków) przeprowadzone było w rzetelny i obiektywny sposób. Badania marketingowe farmacja to lekarstwo na trudności branży farmaceutycznej.