Aug 28, 2018 - 0 Comments - Działania badawcze -

Jakie badania warto przeprowadzać, aby wspierać rozwój firmy?

Skutecznie działająca organizacja to taka, która w regularny sposób kontroluje osiągane efekty oraz podejmuje działania, które mają za zadanie wspierać osiąganie celów rozwojowych. Stąd organizacje zlecają agencji badawczej przeprowadzenie procesów, wykazujących się wysoką użytecznością oraz trafnością.

Rola opakowania w procesie docierania do potencjalnych klientów

Na przykład na rynku kosmetycznym wpływ na osiągany sukces ma opakowanie produktu. Pozwala ono na odróżnienie produktu wobec konkurencyjnych marek i stanowi środek do zwiększenia jego atrakcyjności. Opakowanie samo w sobie:

  • jest środkiem komunikacji między firmą a konsumentami,
  • stanowi o wartości produktu,
  • ma wpływ na decyzje zakupowe klientów (np. dzięki wykorzystaniu odpowiedniej kolorystyki, kształtu),
  • pełni funkcję ochronną, informacyjną oraz promocyjną.

Badania konsumenckie a badania produktu

Klienci zwracając uwagę na opakowanie, oceniają wstępnie jakość produktu, co następnie przekłada się na ich decyzje zakupowe. W celu zrozumienia decyzji klientów oraz czynników, które na nie wpływają przeprowadza się:

  • badania konsumenckie – należą do nich badania satysfakcji i lojalności klientów oraz badania opinii, zachowań konsumenckich (zwyczajów, strategii zakupowych) i preferencji,
  • badania produktu – koncentrują się wokół koncepcji produktu, w ich toku przeprowadza się testy konceptów i testy produktów, które umożliwiają sprawdzenie, w jaki sposób produkt odbierany jest przez klientów względem konkurencyjnych ofert.

Dbając o wysoką jakość produktów i usług, warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników i standardów obsługi. Badania te pozwalają na formułowanie wniosków z punktu widzenia zatrudnionych osób i umożliwiają wzrost efektywności pracowników.

Badania rynku a badania marketingowe

Wśród innych badań wspierających rozwój firmy, można wymienić:

  • badania rynku – określają wielkość rynku, wskazują konkurencję, definiują mocne i słabe strony, pozwalają stworzyć strategię wejścia na rynek lub rozszerzenia działalności,
  • badania marketingowe – obejmują one badania wizerunku, marki oraz reklamy wśród odbiorców, a tym umożliwiają sprawną pracę działu marketingu.

Procesy badawcze wspierają wzrost organizacji

Szeroki zakres badań pozwala w obrębie jednej firmy na realizację wielu projektów. Agencja badawcza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie badania na najwyższym poziomie. Oznacza to realizację badania, które wspiera wzrost organizacji, dzięki stworzeniu kompletnego raportu końcowego, zawierającego wnioski i rekomendacje.