Apr 22, 2015 - 0 Comments - Działania badawcze -

Badania społeczne metodą CATI

Badania społeczne realizowane na dużym obszarze najchętniej dziś realizuje się metodą wspieranego komputerowo wywiadu telefonicznego. Przy pomocy specjalistycznego oprogramowania ankieterzy kontaktują się z respondentami za pośrednictwem telefonu, uzyskując w ten sposób dane szybko i przy stosunkowo niewielkim koszcie. W ten sposób łatwo można pozyskać informacje na różne tematy, w tym:

 • opinie mieszkańców dotyczące wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych,
 • poznanie struktury gospodarstw domowych,
 • określenie poziomu zadowolenia (na przykład z życia w regionie, z władz, z działania instytucji publicznych itp.)
 • diagnoza problemów społecznych,
 • zdefiniowanie mocnych i słabych stron badanych grup i zjawisk.

Rosnącą popularność badania CATI zawdzięczają przede wszystkim szybkości pozyskiwania danych tą metodą oraz łatwości obsługi badania telefonicznego.

Dobre oprogramowanie do CATI – to podstawa!

Badanie metodą Computer Assisted Telephone Interview wymaga specjalistycznego oprogramowania do badań telefonicznych. Dobre systemy CATI umożliwiają wgląd do statystyk badania w trakcie jego trwania – pozwala to zoptymalizować wszystkie aspekty pracy ankieterów. Autorskim oprogramowaniem dedykowanym badaniom telefonicznym, kompatybilnym z popularnymi przeglądarkami internetowymi, jest oferowany przez doświadczoną firmę badawczą CATI-System.

Oferta CATI-System

Wieloletnie badawcze doświadczenie firmy pozwala zaprezentować klientowi nasz nowatorski system dedykowany dla badań telefonicznych. Zakupiona licencja umożliwia obsługę panelu administracyjnego badania, dając dostęp do statystyk i generowania ankiet. Administrator oprogramowania do CATI może tworzyć konta ankieterskie oraz eksportować wyniki badań w kilku popularnych formatach. Tworzenie formularza ankietowego jest proste, a za razem daje szeroki wachlarz możliwości; od prostych scenariuszy po wielostopniowe formularze, zawierające treści multimedialne i graficzne, pełne przejść między pytaniami. Te ostatnie pomoże zaprojektować specjalny moduł do sprawdzania logiki ankiety.  Panel administratorski jest wyposażony w interaktywne narzędzia pomocowe. Dodatkowo informatycy stale służą wsparciem technicznym i merytorycznym.

Co wyróżnia CATI-System?

 • automatycznie tworzone są kopie zapasowe formularzy i baz danych poszczególnych badań,
 • przyjazny użytkownikowi, intuicyjny interfejs,
 • zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi,
 • łatwy mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami),
 • moduł pozwalający śledzić postępy badania,
 • moduł analizy próby, który pozwala na automatyczne zatrzymanie badania w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach,
 • integracja z systemami VOIP,
 • możliwość nałożenia ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie, w celu wyeliminowania błędnych wpisów,
 • możliwość bieżącej reakcji na jakiekolwiek błędy wykryte w czasie tworzenia ankiety,
 • moduł śledzenia historii zmian w formularzu,
 • nowoczesna infrastruktura IT oraz wsparcie na poziomie IT.